Välkommen till rapportsidan för rovdjursobservationer i Uppsala län!

Här kan du rapportera dina rovdjursobservationer och se var rovdjuren finns i länet.

Syftet med rapporteringssidan är att underlätta allmänhetens rapportering till Länsstyrelsen, öka allmänhetens kunskap om rovdjursförekomst för att bl.a. förebygga skador på tamdjur och hundar.
 
Det är viktigt att du anger ditt namn och telefonnummer så att vi kan nå dig på ett enkelt sätt. Vi kan behöva nå dig för att kunna följa upp din rapport.
 
Länsstyrelsen är tacksam för alla uppgifter som rapporteras här. Vi kontaktar de allra flesta av er som rapporterar in rovdjursobservationer, vi läser samtliga inlagda observationer och följer upp många av dem.
Detta kommer också att ge Länsstyrelsen större möjligheter att snabbt kontrollera och kvalitetssäkra observationer och förekomst av de stora rovdjuren i länet.
 

Uppgifter om var rovdjur befinner sig har sekretesskydd och en inrapporterad observation visas först 2 timmar efteråt på webbsidan. Uppgifter om rovdjurs föryngringsplatser (lyor, boträd, observationer av ungar, spelflygande örnar mm.) är strängt skyddade enligt Sekretesslagen och under perioden 1 april - 15 augusti är därför visningsfunktionen avstängd för allmänheten för de arter som som föryngrar sig i länet.

 

Länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om rovdjur, spår och rovdjursförvaltning.

Har du foto av spåren eller djuren maila gärna till rovdjur.uppsala@lansstyrelsen.se

  

Inventering 010-22 33 308

 

Skador 010-22 33 224

 

Tack för din hjälp!

Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att ta bort observationer vid t ex missbruk av sidan eller vid inrapportering av dubletter.
 


 Befintliga Rovdjursobservationer

Klicka på en understruken observation för att se kartposition.

Välj år:
  Karta Klicka här för en
sammanställning på kartan
.

Tidpunkt
Inrapportering
Tidpunkt
Observation
KommunObservationPlatsKommentarKvalitetssäkrad
av Länsstyrelsen
2017-02-24
17:28
2017-02-24
16:24
Uppsala1 st. Lo
Ångelsta Skogstibble  Länsstyrelsens svar: Länsstyrelsen har varit i kontakt med observatör, fältbesök inplanerat Lst.C./CWNej.
2017-02-24
13:48
2017-02-24
13:41
Uppsala2 st. Lounge
1 st. Lo
Länna  Vid Norrsjöns södra ända Länsstyrelsens svar: Länsstyrelsen spårat en familjegrupp 1+2 Lst.C./CW. SOJa: lodjur 1+2/Lst.C./CW. SO
2017-02-24
19:35
2017-02-24
11:55
Tierp1 st. Lo
Vissjön Terp  Länsstyrelsens svar: Spår efter ett lodjur Lst.C./CW, SOJa: 1 lodjur Lst.C/CW. SO
2017-02-24
15:00
2017-02-24
11:00
Östhammar1 st. Lo
Habbalsbo. Forsmark Nej.
2017-02-24
11:40
2017-02-24
10:00
Knivsta2 st. Lo
Sydväst Fagervik, Långhundra Troligen två djur Länsstyrelsens svar: lst har varit i kontakt med observatör och fältbesök utfört spåren var hundspår Lst.C./CW. SONej.
2017-02-24
12:01
2017-02-24
09:30
Tierp2 st. Lounge
1 st. Lo
Eriksberg Valparbo lospår flera djur Länsstyrelsens svar: Länsstyrelsen har spårat en lofamilj 1+2 på platsen/Lst-c SW, ILJa: Lofamilj 1+2 Lst.c/SW, IL
2017-02-23
18:35
2017-02-23
17:00
Uppsala1 st. Lo
Lörsta Uppsala Näs Ett spår ute på åkern Länsstyrelsens svar: Länsstyrelsen har varit i kontakt med observatör Fältbesök utfört Lst.C./CWJa: 1 lodjur Lst.C/CW
2017-02-24
15:41
2017-02-23
10:35
Uppsala1 st. Lo
Näs-Bärsta Uppsala  Spår av ett Lodjur som gått i västlig riktning mot RV 55. Ca 70cm mellan spårstämplar. Norr om Vargmyran och söder om Högbyhatt har Lon korsat skogsbilvägen. Länsstyrelsens svar: Länsstyrelsen har varit i kontakt med observatör Fältbesök utfört Lst.C./CWJa: 1 lodjur Lst.C/CW
2017-02-23
16:21
2017-02-23
10:09
Heby1 st. Lo
långt inne i skogen i Huddunge jag har många foton på spåren och löpan Länsstyrelsens svar: Länsstyrelsen har varit i kontakt med observatör, fått bild som visar lotass Lst.C./CWNej.
2017-02-23
18:45
2017-02-23
09:00
Uppsala1 st. Lo
Kallås Östfora  Länsstyrelsens svar: Spår efter ett lodjur Lst.C./CWJa: 1 lodjur Lst.C/CW
2017-02-23
10:03
2017-02-23
08:45
Älvkarleby1 st. Lo
Gårdskär  Länsstyrelsens svar: llst har varit i kontakt med observatör/LstCPBNej.
2017-02-23
07:58
2017-02-23
07:40
Enköping1 st. Lo
Bred-Esplunda Både urin och spillnin i spåret, kan vara samma som jag rapporterade kl.7.20 Länsstyrelsens svar: Länsstyrelsen har varit i kontakt med observatör Fältbesök utfört Lst.C./CWJa: 1 lodjur Lst.C/CW
2017-02-23
20:19
2017-02-23
07:30
Tierp1 st. Lo
Årböle Ett ensamt djur. Länsstyrelsens svar: Spår efter ett lodjur. Lst-c/SWJa: Ett lodjur. Lst-c/SW
2017-02-23
07:54
2017-02-23
07:20
Enköping1 st. Lo
Bred-Eklunda Spår i tösnö Länsstyrelsens svar: Länsstyrelsen har varit i kontakt med observatör Fältbesök utfört Lst.C./CWJa: 1 lodjur Lst.C/CW
2017-02-23
13:30
2017-02-22
16:30
Uppsala1 st. Lo
Länna Spår över vägen Länsstyrelsens svar: llst har varit i kontakt med observatör/LstCPBNej.
2017-02-21
20:17
2017-02-21
12:00
Östhammar3 st. Varg
Gimo Såg 3 schäferliknande djur passerade mycket snabbt utanför fönstret på ca 200 m håll Länsstyrelsens svar: Länstyrelsen har varit i kontakt med observatören. Lst C. ILNej.
2017-02-21
17:38
2017-02-21
11:15
Uppsala1 st. Lo
Katrineberg Åloppet  Länsstyrelsens svar: Spår efter ett lodjur Lst.C./CWJa: 1 lodjur Lst.C/CW
2017-02-22
10:23
2017-02-21
10:21
Uppsala2 st. Lounge
1 st. Lo
Ålands Västerby Ja: lodjur 1+2 /LstCPB
2017-02-21
13:25
2017-02-21
10:19
Enköping1 st. Lo
Frösthult Långtibble  Länsstyrelsens svar: lst har varit i kontakt med observatör Fältbesök utfört. Lst.C./CWJa: 1 lodjur Lst.C/CW
2017-02-21
17:36
2017-02-21
10:00
Uppsala1 st. Lo
Åloppe Ribbingebäck  Länsstyrelsens svar: Spår efter ett lodjur Lst.C./CWJa: 1 lodjur Lst.C/CW
2017-02-21
06:16
2017-02-21
05:14
Älvkarleby4 st. Varg
  Länsstyrelsens svar: Lst har varit i kontakt med observatör /LstCPBNej.
2017-02-19
23:13
2017-02-19
22:30
Enköping1 st. Lo
Österunda Vuxet lo stod på tvären över vägen sprang sedan i bilens strålkastarljus ca 20 m innan den hoppade över ett staket in i en hage.at Länsstyrelsens svar: lst har varit i kontakt med observatör /Lst.C./CWNej.
2017-02-19
22:46
2017-02-19
21:50
Tierp1 st. Lo
Vavd, innan Önsbo  Länsstyrelsens svar: Länsstyrelsen har varit i kontakt med observatören. /Lst-c SWNej.
2017-02-19
08:09
2017-02-18
11:15
Älvkarleby1 st. Varg
Norgevägen Älvkarleö Vargspillning på vägen Länsstyrelsens svar: lst har varit i kontakt med observatör/LstCPBNej.
2017-02-17
20:33
2017-02-17
08:28
Heby2 st. Lo
Sillbo Gått på kvällen när snön var mjuk, frusna men väldigt tydliga spår på ett hygge. Var stor skillnad i storlek på spåren, mindre hade gått i de större. Såg vid ett ställe ut som ytterligare en katt anslutit till de andra två. Länsstyrelsens svar: llst har varit i kontakt med observatör/LstCPBNej.
2017-02-21
07:50
2017-02-16
15:58
Uppsala1 st. Lounge
1 st. Lo
Sämtegen Ja: lo 1+1 /LstCPB
2017-02-17
22:03
2017-02-14
14:30
Uppsala2 st. Lo
1 st. Lounge
Ångelsta Spår på väg Länsstyrelsens svar: lst har varit i kontakt med observatör fått bild på troligen flera lodjur spår, flera observationer i närområdet om flera lodjur, pga. snöbrist dåliga spårörhållande Lst.C./CWNej.
2017-02-14
18:08
2017-02-14
08:15
Enköping2 st. Lo
Rundfärden Såg spår av två lodjur som vid mer än tre tillfällen delat sig under en spårsträcka på mer än 1km. Gammal snö som gör spårningen väldigt svår bitvis. Länsstyrelsens svar: lst har varit i kontakt med observatör troligen flera lodjur, flera observationer i närområdet om flera lodjur, pga. snöbrist dåliga spårörhållande Lst.C./CWNej.
2017-02-12
20:46
2017-02-12
20:20
Enköping1 st. Lo
Åker utanför hus ekolsund  Kan finnas spår Länsstyrelsens svar: lst har varit i kontakt med observatör. Lst.C./CWNej.
2017-02-12
19:36
2017-02-12
13:00
Uppsala1 st. Lo
Skrattberget Frövi torp, Balingsta Fina spår i snön Länsstyrelsens svar: lst har varit i kontakt med observatör. Lst.C./CWNej.
2017-02-11
16:13
2017-02-11
16:05
Enköping1 st. Varg
Simtuna södervad Långt håll utan kikare. Sågs från bil, sprang över en åker från Simtuna södervad mot Simtuna prästgård. Stannade till och kollade sig omkring vid åkerholmen mitt på. Länsstyrelsens svar: lst har varit i kontakt med observatör Lst.C./CWNej.
2017-02-11
18:06
2017-02-11
15:04
Uppsala1 st. Lo
Svista Ramsta  Länsstyrelsens svar: Spår efter ett lodjur Lst.C./CWJa: 1 lodjur Lst.C/CW
2017-02-10
21:35
2017-02-10
15:30
Heby1 st. Lo
HJorthägn Nej.
2017-02-14
23:46
2017-02-10
15:00
Uppsala1 st. Lounge
1 st. Lo
Tjälinge Hona med unge +1 vuxen. Dåliga spårförhållanden pga snöbrist. Länsstyrelsens svar: lst har varit i kontakt med observatör troligen flera lodjur, flera observationer i närområdet Lst.C./CWNej.
2017-02-10
14:30
2017-02-10
14:00
Heby1 st. Lo
Siggberg Kan vara 3 st svårt att spåra Länsstyrelsens svar: llst har varit i kontakt med observatör/LstCPBNej.
2017-02-10
14:27
2017-02-10
13:30
Heby1 st. Lo
Buckarby Kan ha varit två svårt att spåra Länsstyrelsens svar: lst har varit i kontakt med observatör/LstCPBNej.
2017-02-10
14:33
2017-02-10
12:00
Heby1 st. Lo
Buckarby  Länsstyrelsens svar: lst har varit i kontakt med observatör/LstCPBNej.
2017-02-09
14:22
2017-02-09
14:19
Uppsala2 st. Lo
Kiplingeberg i hjorthägnet spår efter två lodjur i svåra spårförhållanden, hittat en delning men kan bara följa spåren i ca 200m Länsstyrelsens svar: lst har varit i kontakt med observatör, troligen flera lospår enligt bild, fältbesök ej utfört pga. snöbrist. Lst.C./CWNej.
2017-02-08
21:21
2017-02-08
12:00
Enköping1 st. Lo
Bred- Esplunda Spårat på gärde 500m, för lite snö för att kunna spåra i skogen Länsstyrelsens svar: lst har varit i kontakt med observatör Lst.C./CWNej.
2017-02-07
19:13
2017-02-07
15:00
Uppsala1 st. Lo
Gräna Dalby  Länsstyrelsens svar: lst har varit i kontakt med observatör Lst.C./CWNej.
2017-02-07
18:26
2017-02-07
14:24
Enköping1 st. Lo
taxnäsvägen  Länsstyrelsens svar: lst har varit i kontakt med observatör Lst.C./CWNej.
2017-02-07
19:08
2017-02-07
11:30
Uppsala1 st. Lo
Kumla Balingsta Ett spår vid ladan Länsstyrelsens svar: lst har varit i kontakt med observatör Lst.C./CWNej.
2017-02-08
08:37
2017-02-07
09:05
Uppsala1 st. Lo
Tjäderleksmossen   Länsstyrelsens svar: Spår efter ett lodjurJa: En ensamt lo. LstC/LO, SW
2017-02-08
08:42
2017-02-07
08:00
Östhammar1 st. Lo
Andersby  Länsstyrelsens svar: Spår efter ett lodjurJa: Ett ensamt lo. LstC/SW
2017-02-06
21:29
2017-02-06
20:04
Uppsala1 st. Lo
Lill Tibble Balingsta Såg ett lodjur Länsstyrelsens svar: lst har varit i kontakt med observatör Lst.C./CWNej.
2017-02-06
18:17
2017-02-06
17:00
Enköping1 st. Lo
Vid Örsunda gård Observation 30-50 meter från Nysätravägen i 2min ett ensamt stort lo Länsstyrelsens svar: lst har varit i kontakt med observatör Lst.C./CWNej.
2017-02-08
18:37
2017-02-06
11:44
Uppsala1 st. Lo
Väg till telemast  Lämnat info på skandobs Länsstyrelsens svar: lst har varit i kontakt med observatör, fältbesök utfört/Lst.C./CWNej.
2017-02-07
20:31
2017-02-05
09:40
Uppsala1 st. Lo
Hållberg Dalby Såg ett lodjur bild finns Länsstyrelsens svar: lst har varit i kontakt med observatör Lst.C./CWNej.
2017-02-02
15:46
2017-02-02
10:00
Heby1 st. Lo
stalbo 510 Dovhjorts hägn Länsstyrelsens svar: lst har varit i kontakt med observatör, fältbesök utfört/LstCPB/SOJa: lodjur i dovhägn/LstCPB/SO
2017-02-01
06:31
2017-01-31
12:08
Tierp1 st. Lo
Gröna Lund Väldigt mycket lospår i området. Länsstyrelsens svar: Länsstyrelsen har varit i kontakt med observatören. /Lst-c SWNej.
2017-01-01
19:47
2017-01-30
14:15
Uppsala1 st. Kungsörn
Funbo  Nej.
2017-01-29
17:40
2017-01-29
13:50
Älvkarleby1 st. Varg
mitt på vägen Nej.
2017-01-29
17:46
2017-01-29
13:50
Älvkarleby1 st. Varg
Vargspillning mitt på vägen Nej.
2017-01-28
21:11
2017-01-28
20:35
Uppsala1 st. Varg
Rasbokil  Länsstyrelsens svar: lst har varit i kontakt med observatör/LstCPBNej.
2017-01-28
21:57
2017-01-28
16:40
Uppsala1 st. Varg
Rasbokil Björndal/Fornby Observation från bil. Sprang över vägen ca. 20m framför sedan vidare väster ut i sicksack mönster. Länsstyrelsens svar: lst har varit i kontakt med observatör/LstCPBNej.
2017-01-25
22:36
2017-01-25
17:50
Uppsala1 st. Lo
Ekeby Såg ett lodjur strax utan för huset, har även sett lo spår som är ett par dagar gamla på tomten.Nej.
2017-01-25
09:10
2017-01-25
06:30
Enköping1 st. Lo
taxnäs gårdplan  Länsstyrelsens svar: lst har varit i kontakt med observatör Lst.C./CWNej.
2017-01-24
18:45
2017-01-24
18:30
Älvkarleby2 st. Lo
Gårdskär Två lodjur observerades vid sidan av Gårdskärsvägen 4 km väster om Gårdskär Länsstyrelsens svar: Lst har varit i kontakt med observatör /LstCPBNej.
2017-01-23
18:11
2017-01-23
13:00
Östhammar1 st. Varg
Värlingsö. På isen. sågs i fem minuter, den lämnade isen och gick upp på Värlingsö, vi satt i bilen vid gamla kalkplatsen på Tvärnö. Långt håll utan kikare Länsstyrelsens svar: Länsstyrelsen har varit i kontakt med observatören. Lst. C , ILNej.
2017-01-27
14:16
2017-01-21
22:00
Östhammar1 st. Lo
övernuttö sågs vi en timmertrave 30 m från vår infart, dagen efter hittade vi resterna av ett rådjurskid bakom timmerhögen Nej.
2017-01-22
21:45
2017-01-21
15:10
Östhammar1 st. Lo
kolamora sågs vid vakjakt på vildsvin Länsstyrelsens svar: Länsstyrelsen har varit i kontakt med observatören. Lst.c ILNej.
2017-01-22
21:16
2017-01-21
11:45
Östhammar1 st. Lo
kolamora sågs gå över skogsväg Länsstyrelsens svar: Länsstyrelsen har varit i kontakt med observatören. Lst.c ILNej.
2017-01-22
17:00
2017-01-21
11:15
Enköping2 st. Lo
Bred Gunsta Utstötta av hund vid jakt i skogrn vid Hällby Länsstyrelsens svar: lst har varit i kontakt med rapportör /LstCPBNej.
2017-01-21
19:05
2017-01-20
21:30
Östhammar1 st. Lo
Norrskedika  Såg lo gå över väg 76 upp mellan husen upp mot skogen. Nej.
2017-01-20
13:31
2017-01-20
13:25
Älvkarleby1 st. Lo
Myrarna Spår efter ensamt loNej.
2017-01-20
18:51
2017-01-20
12:48
Östhammar1 st. Varg
Bollungen, Alunda Tydliga spår spårlängd 80-90cm Länsstyrelsens svar: Länsstyrelsen har varit i kontakt med rapportören. Lst.C ILNej.
2017-01-23
11:49
2017-01-20
11:47
Östhammar1 st. Lo
Bolkören skickat foto på spår och fått bekräftat från Lars Plahn Länsstyrelsens svar: LST har varit i kontakt med observatören. LST-C/LPJa: Bild på lospår
2017-01-20
16:03
2017-01-19
12:30
Uppsala1 st. Lounge
1 st. Lo
Burvik Knutby  Länsstyrelsens svar: 2 st lodjur spårade ca 3 km i samband med skada på hund/LstCPBJa: lodjur 1+1/LstCPB
2017-01-19
10:46
2017-01-19
08:00
Östhammar1 st. Lo
Film Spårlöpa på is. Per Blomqvist har tagit del av bilden och bekräftat att det rör sig om lodjur. Länsstyrelsens svar: lst har varit i kontakt med observatör, bild visar lolöpa/LstCPBNej.
2017-01-19
12:03
2017-01-18
22:30
Uppsala1 st. Varg
Marielund Labruden Troligen varg, jag och fru sett den, bifogar bild på spårNej.
2017-02-22
10:36
2017-01-17
22:26
Östhammar2 st. Lounge
1 st. Lo
S Draknäs lodjur filmat av privatpersonJa: lodjur 1+2/LstCPB
2017-01-18
07:37
2017-01-17
12:00
Tierp1 st. Varg
Lilla Agnsjön, Florarna Spår på isenJa: Spår från 1 Varg. Lst.C, IL, SW, LO
2017-01-17
08:09
2017-01-17
07:45
Östhammar1 st. Lo
v.mörtarö Lodjuret satt på vägen Länsstyrelsens svar: Länsstyrelsen har kontaktat observatören. LST.C, IL Nej.
2017-01-16
14:00
2017-01-15
18:10
Uppsala1 st. Lo
Klivinge Rasbokil  Foto finns Länsstyrelsens svar: Lst har varit i kontakt med observatör /LstCPBNej.
2017-01-15
16:06
2017-01-15
15:02
Uppsala1 st. Lo
Svista Ramsta Spår på vägen Länsstyrelsens svar: Länsstyrelsen har varit i kontakt med observatör Lst.C./CWJa: 1 lodjur Lst.C/CW
2017-01-15
15:35
2017-01-15
14:30
Älvkarleby4 st. Varg
Skogsvägen S Vidhällarna Minst 4 vargar har gått på vägen. Revirmarkering vid vändplanen där djuren fortsatt mot länsgränsen. Länsstyrelsens svar: lst har varit i kontakt med observatör, sannolikt samma djur/grupp som kvalitetssäkrats i veckan /LstCPBNej.
2017-01-15
15:30
2017-01-15
13:00
Älvkarleby3 st. Varg
Flät-Långhäll Minst 3 vargar har rört sig mellan Fät och Långhäll. Passerat över vägen mot Långhäll. Länsstyrelsens svar: lst har varit i kontakt med observatör, sannolikt samma djur/grupp som kvalitetssäkrats i veckan /LstCPBNej.
2017-01-16
09:15
2017-01-15
13:00
Uppsala1 st. Lo
Lilla Kil Vänge foto finns Länsstyrelsens svar: Länsstyrelsen har varit i kontakt med observatör, fått bild som visar spårlöpa och tass från lodjur Lst.C./CWNej.
2017-01-15
14:26
2017-01-14
13:22
Enköping1 st. Lounge
1 st. Lo
Nysätra Fridhem Örsundsbro Ej dagsfärska spår Länsstyrelsens svar: Länsstyrelsen har varit i kontakt med observatör, fått bild som visar lotass, fältbesök utfört svåra spårförhållande Lst.C./CWNej.
2017-01-15
09:55
2017-01-14
13:00
Älvkarleby2 st. Lo
Lerån, Björsta broar 2 lodjur har kommit på Leråns is och gått i över gränsen in på gävleborgssidan. Rapoport med bilder även inlagd på Skandobs Gävleborg. Länsstyrelsens svar: lst har varit i kontakt med observatör, observationen kvalitetssäkrad av LstXGv/LstCPBJa: LstX
2017-01-14
22:25
2017-01-14
09:54
Östhammar1 st. Lo
Ed   Länsstyrelsens svar: Länsstyrelsen har försökt kontakta observatören. Lst.C, ILNej.
2017-01-13
17:36
2017-01-13
15:31
Uppsala1 st. Lo
Skogsbilväg ovanför sjön Osen Spårlöpa på vägen, foto finns!Nej.
2017-01-13
16:20
2017-01-13
14:30
Älvkarleby1 st. Lo
Båtforstorpet Något igenfrostat spår av vuxen lo. Gått på typiskt maner och snokat längs uthusväggen och sprayat husknutenNej.
2017-01-13
12:59
2017-01-13
12:55
Enköping1 st. Lo
Stora Bärby Örsundsbro Tror på ensam katt Länsstyrelsens svar: Länsstyrelsen har varit i kontakt med Observatören Lst.C./CWJa: 1 lodjur Lst.C/CW
2017-01-13
16:31
2017-01-13
12:16
Älvkarleby2 st. Lo
Ambricka båtstaden Två alt tre spår vid båtstaden mot gropholmarna Länsstyrelsens svar: lst har varit i kontakt med observatör/LstCPBNej.
2017-01-13
06:00
2017-01-13
05:15
Älvkarleby3 st. Varg
Flygfältet spår vi skrothögen på änden av flyfältet. Gårdagens spår är isiga men de här spåren är inte det och de är inte lika djupa. en har rullat sig på vägen.Nej.
2017-01-12
19:28
2017-01-12
12:00
Uppsala1 st. Lo
Sörby Ramsta Ett spår upp i Sörbybacken från gamla järnvägen Länsstyrelsens svar: Länsstyrelsen har varit i kontakt med observatören. Lst.C./CWJa: 1 lodjur Lst.C/CW
2017-01-12
06:01
2017-01-12
05:59
Älvkarleby2 st. Varg
Fintorpsvägen spår efter 2 eller 3 vargar Länsstyrelsens svar: Länsstyrelsen har spårat 5 vargar i området.Ja
2017-01-12
06:05
2017-01-12
05:21
Älvkarleby1 st. Varg
 spår efter ett ensam varg Länsstyrelsens svar: Länsstyrelsen har spårat 5 vargar i området.Ja
2017-01-12
05:59
2017-01-12
05:15
Älvkarleby3 st. Varg
flygfältet tre eller fyra vargar Länsstyrelsens svar: Länsstyrelsen har spårat 5 vargar i områdetJa: 5 vargar. LST.C IL, SW, LO, PB, CW
2017-01-15
11:07
2017-01-11
21:38
Östhammar1 st. Lo
Börstil Nej.
2017-01-11
15:24
2017-01-11
13:30
Östhammar1 st. Varg
Vikasjön & Norrberget  Länsstyrelsens svar: Spår efter 1 varg. Äldre spår på isen. Ja: 1 varg Lst-C/il, sw, lo
2017-01-10
13:40
2017-01-10
13:29
Heby1 st. Lo
Festplatsen i naturreservatet Hårsbäcksdalen Ja: Ett lodjur. Lst-C/lo, il, sw
2017-01-10
22:16
2017-01-10
13:00
Östhammar1 st. Lo
Nordansjö/Snesslinge Spåren delar sig efter 300m. Troligen två djur Länsstyrelsens svar: Länsstyrelsen har varit i kontakt med observatören och kvalitetssäkrat spår efter 1 lodjur på platsen.Ja: 1 Lodjur. LST.C, IL
2017-01-10
09:29
2017-01-10
08:27
Uppsala1 st. Lo
Grusgropen 55:an Tror på en vuxen katt Länsstyrelsens svar: Länsstyrelsen har varit i kontakt med Observatören Lst.C./CWJa: 1 lodjur Lst.C./CW
2017-01-09
16:20
2017-01-09
16:00
Älvkarleby1 st. Lo
Lanet, Älvkarleö Brum Gått längs vägen till sjöbodarna (bakom dem) och sedan ut på en brygga ner på isen. Gått på samma sätt tidigare. Länsstyrelsens svar: Länsstyrelsen har varit i kontakt med observatören. Lodjur spårat i närheten /Lst-c SWNej.
2017-01-09
13:42
2017-01-09
13:30
Östhammar1 st. Lo
Guckelund Ensamt djur har tagit en lov vid foderplatsNej.
2017-01-09
14:11
2017-01-09
12:05
Enköping1 st. Lo
Bred Skälby, Hamby Bakspårat några hundra meter från vändplan på skogsbilväg, det är nog en ensam löpa. gick sedan ca.700 m på skogsbilvägen och norrut igen. Länsstyrelsens svar: Länsstyrelsen har varit i kontakt med observatören. Lst.C./CWNej.
2017-01-09
18:00
2017-01-09
11:37
Älvkarleby1 st. Lo
Norr om Inagården Spår som går västerut Länsstyrelsens svar: Spår efter ett lodjur. Lst-c/SWJa: 1 lodjur. Lst-c /SW
2017-01-09
15:32
2017-01-09
08:30
Tierp1 st. Lo
kråkbo  Länsstyrelsens svar: Spår efter 1 Lodjur. Ja: 1 Lodjur. LST.C, IL
2017-01-08
16:05
2017-01-08
15:00
Uppsala2 st. Lounge
1 st. Lo
Stora Kil Vänge Flera förgreningar 2 och 3 spår åt samma håll Länsstyrelsens svar: lst har varit i kontakt med observatör. fältbesök planeras/LstCPB/CWJa: lodjur 1+2/LstCPB/CW
2017-01-08
13:59
2017-01-08
13:15
Tierp1 st. Lo
200m v. Ermundbobron uppgift om antal djur osäker Länsstyrelsens svar: Länsstyrelsen har varit i kontakt med observatören. Fältbesök utfört. /Lst-c SW, ILJa: 1 Lodjur LST.C, IL
2017-01-08
14:03
2017-01-08
12:45
Tierp1 st. Lo
Orsbo lössnö gör obs osäker Länsstyrelsens svar: Länsstyrelsen har varit i kontakt med observatören. /Lst-c SWNej.
2017-01-08
17:56
2017-01-08
12:05
Tierp1 st. Lo
Hammarviken Ensamt lo, stora spår Länsstyrelsens svar: Länsstyrelsen har varit i kontakt med observatören. /Lst-c SWNej.
2017-01-14
10:52
2017-01-08
11:49
Enköping1 st. Lo
Älvlösa 1, fittja by Såg ett spår av lodjur i snön Länsstyrelsens svar: Länsstyrelsen har varit i kontakt med Observatören Lst.C./CWNej.
2017-01-08
10:32
2017-01-08
09:00
Uppsala1 st. Lo
Ångelsta Skogstibble Ett spår på vägen Länsstyrelsens svar: lst har varit i kontakt med observatör,/Lst.C./CWJa: 1 lodjur Lst.C./CW
2017-01-08
19:06
2017-01-08
08:00
Enköping1 st. Lo
Marby/Härfsta Kom från Härfsta skog över gärdet. Tog vägen till Marby, gena genom Marby by och fortsatta in i skogen riktning Siggessta. Länsstyrelsens svar: Lst har varit i kontakt med observatör /LstCPBNej.
2017-01-07
16:30
2017-01-07
16:27
Uppsala1 st. Varg
Danmarksby, åker utanför observatörens hus Något vargliknande som jagade ett rådjur utanför på åkern. Länsstyrelsens svar: LST har varit i kontakt med observatören. LST-C/LPNej.
2017-01-08
18:25
2017-01-07
14:12
Tierp1 st. Lo
Bredforsen  Länsstyrelsens svar: Spår efter ett lodjur. Lst-c/LOJa: Lst-c/LO
2017-01-08
17:52
2017-01-07
09:45
Tierp1 st. Lo
Hästfallsvägen Ett ensamt djur Länsstyrelsens svar: Länsstyrelsen har varit i kontakt med observatören. /Lst-c SWNej.
2017-01-06
12:11
2017-01-06
12:05
Tierp1 st. Lo
Inne mellan husen 30meter från köksfönstret Har varit och vänt utanför rasthagen till fåren. Länsstyrelsens svar: Länsstyrelsen har varit i kontakt med observatören. Bilder på lospår mottagna. /Lst-c SWJa: Bilder på lodjursspår, tass och löpa.
2017-01-06
11:33
2017-01-06
11:29
Tierp1 st. Lo
  Länsstyrelsens svar: Länsstyrelsen har varit i kontakt med observatören. /Lst-c SWNej.
2017-01-06
12:09
2017-01-06
11:15
Uppsala1 st. Lo
Mogavägen, Almunge Lodjur hoppar upp på väg framför fordon och korsar vägen 10 meter framför migNej.
2017-01-06
21:52
2017-01-06
10:00
Enköping1 st. Lo
Huseby/ Skåpbacken Cirka trahundra meter söder om mobilmasten. tjugo meter väster om jakttornet. Länsstyrelsens svar: Länsstyrelsen har varit i kontakt med Observatören Lst.C/CWNej.
2017-01-06
13:38
2017-01-05
17:13
Östhammar1 st. Lo
Tvärnö, Söderön Finns en suddig bild om så önskas Länsstyrelsens svar: Länsstyrelsen har varit i kontakt med observatören.Bilder på lodjur mottagits. LST.C, IL Ja: 1 Lodjur.
2017-01-05
15:48
2017-01-05
15:41
Heby2 st. Lounge
1 st. Lo
Arrderbäck söder om Tärnsjö Följt spåren ca 1 km för att se att dom delar sig Länsstyrelsens svar: Länsstyrelsen har kontakta observatören. Kvalitetssäkrat familjegrupp Lo. Lst.C ILJa: 1+2 Lo LST.C, IL, SW, CW
2017-01-05
17:16
2017-01-05
15:29
Uppsala1 st. Lo
Dalby maskin AB Bergtäkt   Länsstyrelsens svar: lst har varit i kontakt med observatör, fältbesök utfört/Lst.C./CWJa: 1 lodjur/Lst.C./CW
2017-01-04
18:28
2017-01-04
18:00
Östhammar1 st. Lo
Guckelund Ett djur passerat natten mellan 3-4/1 Länsstyrelsens svar: Länstyrelsen har försökt kontakta obervatören. LST.C, ILNej.
2017-01-04
19:42
2017-01-04
14:00
Östhammar2 st. Lo
Källbergatorp Alunda 1 djur hade misslyckad jakt på rådjur Länsstyrelsens svar: Länsstyrelsen har varit i kontakt med observatören. Snöfall och blåst omöjliggör kvalitetssäkring. LST.C ILNej.
2017-01-04
16:43
2017-01-04
11:30
Östhammar1 st. Lo
Lyan Johannisberg 110 Lodjuret har gått fram till vårt rovdjursstängsel, följt det ca 80 m och sen vikit av. Verkar inte ha upptäckt våra får innanför stängslet. Länsstyrelsens svar: Länsstyrelsen har varit i kontakt med obervatören samt fått bilder som visar spår från Lodjur. LST.C, IL.Ja: foton på Lo. LST.C, IL
2017-01-04
08:54
2017-01-04
08:10
Heby1 st. Lounge
1 st. Lo
  Länsstyrelsens svar: Länsstyrelsen har varit på platsen och kunde kvalitetssäkra en familjegrupp.Ja: Lodjur 1 + 1. LstC/LO, IL
2017-01-04
09:12
2017-01-04
07:20
Heby1 st. Lo
vansjö ett stort lo har spanat på våra ungdjurNej.
2017-01-02
16:29
2017-01-02
15:00
Enköping1 st. Lo
Mellan Jädra och Vallby, på vägen mot modellflygplatsen. Spåren var mycket tydliga i nattens nysnö. Har mailat bilder till Länsstyrelsen och Per Blomkvist som genast ringde upp och bekräftade att det rör sig om Lo med fullständig säkerhet. Länsstyrelsens svar: Lst har varit i kontakt med observatör /LstCPBJa: /LstCPB
2017-01-02
09:43
2017-01-02
09:36
Östhammar2 st. Lo
60.212956, 17.820908 vid lilla jaktkojan mellan söderskogen och järnvägen Ja: Ett lodjur spårat 1,6 km. LstC/LO
2017-01-01
15:17
2017-01-01
12:00
Uppsala1 st. Kungsörn
Viksta  Länsstyrelsens svar: Lst har varit i kontakt med observatör /LstCPBNej.

 Webbproduktion: Wikinggruppen